Budete přesměrováni, počkejte prosím.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Titul *
Zadejte datum narození, abyste mohli dostávat dárek k narozeninám.
V případě zájmu dostávat aktuální nabídky formou SMS.
Zadejte číslo vaší SPZ, aby vám parkovací systém mohl automaticky prodloužit parkování o hodinu (pondělí – pátek), o víkendu až o 2 hodiny déle. Systém nabývá funkčnosti až za 24 hodin po zadání vaší SPZ.

REGISTRACE

Kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM A REGISTROVAT” souhlasíte s Podmínkami užívání

Přeji si dostávat obchodní informace, jak je blíže popsáno v  Zásadách ochrany osobních údajů.

Registrováním souhlasíte s Podmínkami užívání a zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti CENTRUM CHODOV, a.s. (IČO: 24206377) a společnosti Unibail Management S.A.S., které obě jed-nají jako správci údajů, pro účely řízení a udržování vztahů s návštěvníky výše uvedeného nákupního centra, jak je dále podrobně uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.
Jsem si vědom toho, že mohu uplatňovat svá různá práva tak, jak jsou uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů. Dále potvrzuji, že moje osobní údaje mohou být přeneseny mimo Evropskou unii, jak je uvedeno níže. Celé znění mého souhlasu se objeví po kliknutí [Číst dále]

Beru na vědomí, že poskytování údajů je dobrovolné.

Uděluji souhlas na období, kdy budu využívat Služby.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů obsažených v tomto formuláři a jakýchkoliv jiných údajů, které poskytnu, nebo které jsou shromážděny během mého využívání věrnostního programu CENTRA CHODOV a/nebo jakékoliv služby dostupné prostřednictvím mobilní aplikace, včetně lokalizačních údajů,

Dále uděluji souhlas s následujícím:

  • že moje osobní údaje mohou být zkombinovány s ostatními údaji, které správci údajů nebo některý ze zpracovatelů údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů ode mě získal nebo o mně shromáždil
  • pokud si stáhnu Aplikaci výše uvedeného obchodního centra, mám možnost aktivovat si další služby v aplikaci (např. „Smart Park“). Pokud si aktivuji tyto další služby, beru na vědomí, že bude docházet k dalšímu zpracování mých osobních údajů, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto další služby mohu kdykoliv deaktivovat;
  • že mohou být shromažďovány údaje o mé poloze, pokud si zapnu funkci zjišťování polohy, a umožním svému zařízení zjišťování polohy provádět;
  • že moje údaje mohou být využity k rozboru mého uživatelského chování.

Tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat opravu, výmaz nebo přenos svých osobních údajů, práva požadovat omezení zpracování a/nebo nesouhlasit se zpracováváním (včetně profilování), stejně jako práva kdykoliv svůj souhlas odvolat; jsem si vědom/a, že odvolání mého souhlasu nebude mít žádný vliv na platnost zpracování, které bylo provedeno dříve s mým souhlasem. Dále jsem si vědom/a, že mám právo podat stížnost u dohledového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Beru na vědomí, že mohu uplatňovat svá práva písemně kontaktováním výše uvedených správců údajů, např. zasláním emailu na infocch@unibail-rodamco.com. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, které uvádějí podrobnosti zpracování mých osobních údajů a Podmínkami užívání společnosti CENTRUM CHODOV, a.s.  a společnosti Unibail Management S.A.S.

Zobrazit více
Zobrazit méně
* Povinná pole