Zásady ochrany osobních údajů


1.    Obecná ustanovení

My, společnost CENTRUM CHODOV, a.s., se sídlem na adrese Na příkopě 388/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 24206377, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17833, jako správce údajů na místní úrovni (dále „Míst-ní správce údajů”), a společnost Unibail Management S.A.S., 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paříž, Francie, registrovaná v pařížském obchodním rejstříku pod čís-lem 414878389, jako správce údajů na úrovni skupiny (dále „Skupinový správce údajů”), společní správci údajů (dále „Správci údajů” nebo též „my” v různých pádech), zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním našeho věrnostního pro-gramu a mobilních aplikací (společně jako „Služby“), ke kterým je možné přistupovat prostřednictvím různých médií a zařízení a která jsou námi zpřístupněna především prostřednictvím mobilních aplikací, webových stránek nebo v tištěné formě. Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby.
Místní správce údajů shromažďuje Vaše osobní údaje jako zákazníka/návštěvníka nákupního centra, webové stránky nebo aplikace. Zpracovává Vaše údaje za účelem poskytování informací o konkrétních nabídkách a akcích v konkrétním nákupním centru. Skupinový správce údajů uzavřel několik dohod o zpracovávání údajů a dohod o poskytování služeb s poskytovateli služeb, aby Vám technicky umožnil registrovat se v programu věrnostní karty, nebo si stáhnout a používat Aplikaci (jak je definována níže). Dále Skupinový správce údajů se třetími stranami vyjednává speciální nabídky, které jsou dostupné držitelům věrnostních karet. Tyto nabídky budou poskytovány Místním správcem údajů. Správci údajů budou společně analyzovat chování zákazníků, aby Vám poskytli personalizované nabídky a akce, které by Vás mohly zajímat.
Pokud se rozhodnete zaregistrovat se prostřednictvím tištěného formuláře v zákaznickém centru nebo prostřednictvím registrace na webové stránce obchodního centra, můžeme Vám technicky nabídnout pouze službu Program věrnostní karty (jak je definován níže) a službu obchodní informace (jak je definováno níže).
Nabízíme Vám následující oddělitelné obecné služby:
(i)    Program věrnostní karty (dále „Program věrnostní karty”)
Jde o náš program udržení zákazníků, který bude nabízen pro každé obchodní centrum zvlášť. Jeho cílem je poskytovat Vám personalizované nabídky a informace.
(ii)    Aplikace obchodního centra (dále „Aplikace”): V naší Aplikaci naleznete přede-vším obecné informace o obchodním centru (např. mapy, obchody, otevírací hodiny). Dále budete mít možnost využívat naše další služby (např. „Smart Park“).
(iii)    Obchodní informace prostřednictvím e-mailu nebo jiných kanálů jako jsou in-formační zprávy nebo oznámení (dále „obchodní informace“). Jak je uvedeno výše, Místní správce údajů a/nebo Skupinový správce údajů vyjednal se třetími stranami několik speciálních nabídek pro své zákazníky. Tyto třetí strany nebudou mít přístup k Vašim osobním údajům, pokud to nebude stanoveno v článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Na základě naší analýzy Vašeho zákaznického chování Vám budeme poskytovat tyto konkrétní nabídky třetích stran, za předpokladu, že k tomu získáme Váš souhlas (Opt-in – souhlas v uživatelském rozhraní).
Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále „Zásady ochrany osobních údajů”) je informovat Vás o:
(i)    tom, jak shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete nebo které zveřejníte, nebo které jsou shromažďovány přístupem ke Službám nebo využíváním Služeb v rámci rozsahu těchto Služeb; a
(ii)    Vašich právech, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom Vám pomohli je uplatňovat.
Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Využíváním Služeb a poskytnutím Vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje využívali dle těchto Zásad ochrany osobních údajů, Vaše osobní údaje nám neposkytujte. Upozorňujeme, že v takovém případě nemusíte mít přístup ke všem funkcím Služeb a/nebo nebudete moct všechny funkce Služeb využívat (jako např. slevy na míru, volby a preference).  

Služby jsou určeny uživatelům ve věku nejméně šestnácti (16) let. Sbírání věrnostních bodů mohou aktivovat uživatelé mladší osmnácti (18) let pouze se souhlasem zákonného zástupce. 

2.    Správce údajů

Místní správce údajů pro zpracování Vašich osobních údajů v Programu věrnostní karty a/nebo Aplikace:

CENTRUM CHODOV, a.s.
Na příkopě 388/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
telefon: +420 272 173 677
email: infocch@urw.com
webová stránka: https://cz.westfield.com/chodov

Skupinový správce údajů pro zpracování Vašich osobních údajů v Programu věrnostní karty a/nebo Aplikace:
Unibail Management S.A.S.
7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paříž, Francie

3.    Účel zpracovávání
3.1 Jak shromažďujeme osobní údaje  

Vaše osobní údaje shromažďujeme několika různými způsoby:
3.1.1 Registrační údaje, které nám poskytnete. Některé naše Služby, zvláště náš věrnostní program a některé funkce dostupné prostřednictvím naší Aplikace, vyžadují, abyste si u nás vytvořili účet. Pokud se rozhodnete účet vytvořit vyplněním registračního formuláře, budete požádáni o poskytnutí kontaktních údajů a jiných osobních údajů (oslovení, jméno, příjmení, datum narození, poštovní směrovací číslo, emailová adresa, číslo mobilního telefonu, pohlaví, heslo, informaci, zda chcete dostávat obchodní informace a jakékoliv další relevantní informace nutné k poskytování našich Služeb).
3.1.2 Registrační údaje, u nichž svolíte, aby nám je předaly třetí strany. Některé naše Služby, především naše propagační činnost, vyžadují, abyste si vytvořili účet prostřednictvím třetí strany. Pokud si zvolíte vytvoření účtu prostřednictvím třetí strany v rámci rozsahu našich Služeb, taková třetí strana nám předá osobní údaje poskytnuté během procesu přihlášení (včetně jména, příjmení a emailové adresy). V takovém případě se na Vás vztahují též zásady ochrany osobních údajů třetích stran, které umožňují třetím stranám předat Vaše osobní údaje nám.
3.1.3 Registrační údaje, u nichž svolíte, aby nám je předaly sociální sítě. Jestliže si vy-tvoříte účet s využitím svého účtu na sociálních sítích (tj. Facebook nebo Google+), pře-vede nám Vaše sociální síť na základě Vašeho předem vydaného souhlasu Vaše osobní údaje (včetně např. jména, příjmení, uživatelského jména, profilového obrázku, emailové adresy, pohlaví, data narození, vzdělání, školy, pracovní pozice), údaje o Vašem bydlišti (země, město, adresa, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo), Vaše „To se mi líbí“ (např. stránky, oblíbené filmy, oblíbená hudba, oblíbené TV pořady), příspěvky, seznam přátel a jakékoliv další informace, které jste označili jako veřejně přístupné.
3.1.4 Osobní údaje, které shromažďujeme na základě Vašeho používání našich Služeb.
a)    Když použijete věrnostní kartu, shromažďujeme a zpracováváme:
•    údaje, které se vztahují k Vašemu nákupnímu profilu;
•    četnost a trvání Vašich návštěv;
•    informace týkající se Vašeho nákupního chování a chování během návštěv (zejména sledování trasy);
•    jste-li zaregistrováni ve věrnostním programu s použitím účtu zřízeného u Vaší sociální sítě, údaje vztahující se k Vaší interakci s věrnostními Službami v takové sociální síti.
b)    Jestliže používáte naši mobilní aplikaci nebo webové stránky Služeb jako ověřený uživatel, shromažďujeme a zpracováváme:
•    výše (3.1.4 a)) uvedené informace;
•    osobní údaje, které připojujete ke svému profilu (např. uživatelské jméno nebo přezdívka, profilový obrázek a heslo);
•    osobní údaje obsažené v obsahu, který na Službách vystavujete, odesíláte na vzdálené zařízení, zasíláte jako příspěvek nebo jinak zpřístupňujete na Službách nebo prostřednictvím Služeb, jako například Vaši časovou osu, co se Vám líbí, lookbooky, seznamy přání, seznamy kontaktů;
•    jste-li připojeni ke Službám pomocí svého účtu zřízeného u některé sociální sítě, údaje vztahující se k Vašim interakcím se Službami na této sociální síti;
•    údaje o četnosti Vašich návštěv, o Vašich trasách a poloze v rámci obchodního centra, pokud jsme k tomu předem dostali Váš souhlas. O takovém používání se můžete dozvědět více níže v odstavci 3.2.2 a).
•    technické údaje.
c)  Když sbíráte věrnostní body, shromažďujeme následující osobní údaje:
• datum nákupu,
• cena nákupu a
• účastnící se obchod, kde byl proveden nákup
3.1.5 Při použití webové stránky mohou existovat cookies, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje. Pro podrobnosti o cookies prosím klikněte zde.
3.2.1 Obecné používání
Vaše osobní údaje používáme:
•    ke správě a poskytování Služeb;
•    ke správě Vaší registrace;
•    k rozborům Vašeho užívání Služeb a na základě Vašeho předem vydaného sou-hlasu spojujeme Vaše osobní údaje shromážděné z užívání našich různých Služeb (tj. věrnostní karty, našich mobilních aplikací, našich webových stránek, našich účtů na sociálních médiích a našich propagačních aktivit), abychom lépe pochopili Vaše očekávání a potřeby a abychom vyvíjeli nové funkce a služby;
•    abychom Vám mohli zasílat sdělení a propagační materiály upravené podle Vašeho zájmu. Nechceme vás obtěžovat informacemi a propagačními akcemi, které pro vás nemusí být relevantní. Proto posuzujeme váš nákupní profil, tj. informace o vašich dřívějších nákupech, preferencích a potřebách, které shromažďujeme prostřednictvím využívání našich Služeb, abychom vám posílali pouze takové informace a propagační akce, které pro Vás považujeme za zajímavé nebo důležité. Vaše osobní údaje používáme pouze k účelu zasílání (i) informací a nabídek týkajících se věrnostního programu a/nebo (ii) obchodních informací, pokud jste zasílání takových informací neodmítli (více v článku 6 níže);
•    k měření, zkoušení a sledování metriky a účinnosti našich Služeb;
•    pro používání našich Služeb prostřednictvím Aplikace si musíte stáhnout Aplikaci nákupního centra do Vašeho mobilního zařízení. Pokud jste si stáhli Aplikaci obchodního centra, můžete si zvolit, zda chcete využívat další Služby (specifické využití, odstavec 3.2.2) jako například „Smart Park”, a/nebo zda se chcete připojit k programu věrnostní karty. Takové služby nejsou automaticky aktivovány;
•    k zajištění technického provozu Služeb a k ochraně Vašich osobních údajů před jakoukoli krádeží, ztrátou, poškozením nebo neoprávněným přístupem.
Pokud proces registrace zrušíte, Vaše osobní údaje nebudou uchovávány. Vaše osobní údaje smažeme a nebudeme je nadále zpracovávat. Můžeme si ponechat pouze určitá minimální data nutná k doložení, že Vaše údaje byly smazány a k jakému datu byly smazány.
Jak je uvedeno výše v odstavci 3.1.4, využíváme Vaše osobní údaje k rozborům Vašeho zákaznického chování, tj. Vaše předchozí nákupy, nicméně taková analýza Vašeho zákaznického chování pro Vás nebude mít žádné právní následky ani Vás nebude jakkoliv jinak výrazně ovlivňovat. Informace o tom, jak využíváte Služby, budou využity pouze k personalizaci našich propagačních materiálů pro Vás, abychom Vám mohli nabídnout služby a produkty, které vyhovují Vašim preferencím a potřebám. Jediným účelem vytváření tohoto zákaznického profilu je poskytnout Vám výhody a volby na míru. Profilované údaje nebudou využity jiným způsobem a nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou výslovně neuvedenou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, kromě případů, kdy užijeme následujících poskytovatelů služeb pro poskytování našich služeb. Ujišťujeme Vás, že rozbor Vašeho zákaznického chování pro Vás nebude mít žádné negativní následky.

3.2.2    Specifická používání
a)    ZJIŠŤOVÁNÍ POLOHY
(i)    Obecná zásada
Na základě Vašeho předchozího výslovného souhlasu můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se Vaší polohy v našem nákupním centru v době, když jste při-hlášení v našich mobilních aplikacích pro účely měření četnosti Vašich návštěv a Vašich tras v rámci našeho obchodního centra a/nebo poskytování služeb souvisejících s polohou.
Zjišťování polohy bude prováděno, pouze pokud jste si aktivovali další služ-by/specifické funkce v nastavení Vámi stažené Aplikace obchodního centra ve Vašem mobilním zařízení. Tyto další služby můžete kdykoliv prostřednictvím Aplikace obchodního centra v nastavení deaktivovat.
(ii)    Jak používáme údaje o Vaší poloze
Aby bylo možné určit Vaši polohu v nákupním centru, bude se od Vás požadovat, abyste měli aktivní funkci Bluetooth ve Vašem mobilním telefonu. Chcete-li pouze kontrolovat mapu a umístění Vašich přátel prostřednictvím polohových služeb, aktivace funkce Bluetooth se nevyžaduje. Upozorňujeme Vás, že mimo nákupní centrum ne-budeme Vaši polohu zjišťovat a Vy nebudete moci sdílet svou polohu prostřednictvím našich polohových služeb. Zjišťování polohy aktivují pouze Bluetooth signalizační majáky instalované ve společných prostorech nákupního centra.
Maximální doba, po kterou jsou údaje o poloze uchovávány, je 12 měsíců.
Údaje o Vaší poloze můžeme rovněž sdílet s příjemci uvedenými v části „Jak sdílíme a předáváme Vaše osobní údaje“ (odstavec 4.1).
(v)    Jak spravovat Vaše nastavení zjišťování Vaší polohy na Vašich mobilních zařízeních
Při Vašem prvním přihlášení v mobilní aplikaci budeme od Vás požadovat souhlas se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu
Jestliže budete souhlasit se zjišťováním polohy Vašeho mobilního zařízení, bude Váš souhlas platit okamžitě, a dále pro všechna budoucí přihlášení k naší mobilní aplikaci a všechny budoucí návštěvy v našem nákupním centru.
Zjišťování polohy můžete kdykoli na svém mobilním telefonu zakázat prostřednictvím nastavení tohoto zařízení.
b)    DALŠÍ SLUŽBY
Abychom vylepšili Vaše zážitky při návštěvách našich nákupních center, vyvinuli jsme nové služby nazývané „Smart Park“ a „In & Out“.
Kdykoli se přihlásíte ke svému uživatelskému účtu, abyste mohli používat službu „Smart Park”, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k umožnění zjišťování polohy (jak je uvedeno v odstavci 3.2.2, písmeno a)) Vašeho vozidla na parkovacích místech našich nákupních center. Tyto údaje nejsou zpracovávány pro žádné další účely. Pokud se k Vašemu uživatelskému účtu nepřihlásíte, nebudou zpracovávány žádné osobní údaje. Pokud se k Vašemu uživatelskému účtu přihlásíte, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
Chcete-li využívat výhod služby „In & Out“, budeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytli při vytváření Vašeho účtu, jak je uvedeno výše, a dále údaje o Vaší státní poznávací značce, které umožňují automaticky otevírat parkovací závory, když přijíždíte do našich nákupních center nebo z nich odjíždíte.
Kromě toho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje při využívání služeb „Smart Park“ a „In & Out“, abychom Vás informovali o jakýchkoli nových službách, které případně vyvineme a které by pro Vás mohly být zajímavé.
Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami a/nebo zpřístupněny třetím stranám nebo využívány pro jakékoliv jiné účely, než jsou účely uvedené výše pro Služby.
c)    ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY
Můžeme Vám navrhovat hypertextová propojení (linky) z našich Služeb nebo ze sdělení, která dostanete v rámci Služeb, na webové stránky třetích stran nebo na internetové zdroje. Žádná z těchto webových stránek nebo internetových zdrojů není pod naší kont-rolou a nemůžeme nést odpovědnost za zásady ochrany soukromí ani obsah třetích stran. Prostudujte si pečlivě jejich zásady ochrany soukromí, abyste zjistili, jak shromažďují a zpracovávají Vaše osobní údaje.
3.3 Zpracování údajů v rámci EHP a mimo něj 
Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají poskytovat Vám Služby a zpracovávají pro nás Vaše osobní údaje. Takoví externí poskytovatelé Služeb budou vždy vázáni povinnostmi ohledně zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů ve stejném rozsahu, jak vyplývá z těchto Zásad ochrany soukromí a platných právních předpisů. Upozorňujeme Vás, že někteří externí poskytovatelé služeb mají sídlo mimo EHP (Evropský hospodářský prostor), a mohou tak přistupovat k Vašim osobním údajům odtamtud a tam je také zpracovávat. V případě takového předání Vašich osob-ních údajů mimo EHP uzavíráme standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů přijaté Evropskou komisí, abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů při přístupu a jejich zpracování mimo EHP, nebo spolu s externím poskytovatelem služeb využíváme jiné oprávněné prostředky ke zpracovávání osobních údajů mimo EHP, jako např. Závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules) nebo Štít EU-USA na ochranu soukromí (EU/US Privacy Shield). Informace o standardních ujednáních je možné nalézt zde. Informace o Štítu EU-USA je možné nalézt zde. Seznam současných externích poskytovatelů služeb, které pověřujeme zpracováním údajů je zveřejněn zde. Seznam je pravidelně aktualizován a obsahuje název společnosti, adresu společnosti, specifikace zpracovávaných údajů poskytovatelem služeb, pokud mají přístup k Vašim osobním údajům. 
S každým poskytovatelem služeb uvedeným výše jsme uzavřeli specifickou smlouvu o zpracování osobních údajů, a zkontrolovali jsme jejich obecná technická a organizační opatření. Poskytovatelé služeb jsou oprávněni zpracovávat údaje pouze podle ujednání těchto Zásad ochrany osobních údajů, pouze naším jménem a dle našich pokynů. Není povoleno žádné další zpracovávání, využívání nebo dílčí zpracování údajů k přenosu údajů mimo EHP bez našeho vědomí. 

Poskytovatele služeb uvedené na připojeném seznamu využíváme pro různé následující účely:

(i)    Registrace:
Pokud se registrujete do našeho Věrnostního programu pomocí písemného formuláře v našem zákaznickém centru, bude se Vám věnovat hosteska (dále „Hosteska”), která Vám pomůže vyplnit osobní údaje do registračního rozhraní.

Využíváme poskytovatele služeb pro správu účtu během procesu registrace (dále „Správce registrace účtu”), který Vám zašle registrační email. Proto musíte poskytnout alespoň jméno, příjmení, datum narození a emailovou adresu. Správce registrace účtu Vám poskytne úvodní heslo a bude hostitelem nastavení vašeho hesla.

(ii)    Řízení vztahu se zákazníky (CRM-Management):
Využíváme poskytovatele služby CRM-Management (dále „CRM-Manager”). CRM-Manager bude mít plný přístup k osobním údajům, které zadáte do Pro-gramu věrnostní karty nebo Aplikace. CRM-Manager zkombinuje ostatní údaje, které jste nám poskytli (např. pro Wi-Fi registraci) do Vaší sestavy dat.

(iii)    Analýza zákaznického chování:
Využíváme poskytovatele služeb pro analýzu vašeho zákaznického chování (dále „Správce analýzy”). Správce analýzy analyzuje Vaše uživatelské chování na základě Vašeho nastavení, Vašich osobních údajů a informací o Vaší poloze.  

(iv)    Zasílání emailů:
Využíváme poskytovatele služeb pro zasílání emailů s Vám přizpůsobeným obsahem (dále „Správce emailu“). Pokud se registrujete k našim službám, nejdříve obdržíte uvítací email, který bude zaslán Skupinovým správcem údajů jménem Místního správce údajů.

Na základě analýzy Vašeho zákaznického chování provedené Správcem analýzy budete dostávat emaily s Vám přizpůsobeným obsahem a push notifikace, které jsou zasílány Správcem emailu jménem Místního správce údajů. Proto bude mít Správce emailů přístup k Vaší emailové adrese, jménu a příjmení.

(v)    Uložení dat:
Využíváme externího poskytovatele uložení dat (dále „Správce uložení dat”). Správce uložení dat není smluvně oprávněn jakkoliv využívat Vaše osobní údaje. Službu využíváme pro uložení CRM databáze na externím serveru.

3.4 - Sbírání věrnostních bodů
V rámci aktivace speciální funkce věrnostního programu mějte na paměti, že máte možnost se přihlásit ke sbírání věrnostních bodů. V rámci sbírky věrnostních bodů můžete získat nárok na vrácení peněz (cashback) v závislosti na nákupech provedených v obchodním centru. Aktivace sbírání věrnostních bodů je volitelná a aktivaci této funkce věrnostního programu máte i nadále zcela zdarma. Pro více informací si prosím přečtěte Podmínky užití věrnostního programu zde.
Pro účely organizace, správy a implementace plateb cashback vyplývajících z vašich transakcí, jakož i analýzy platebních toků vyplývajících z vašeho používání sbírky věrnostních bodů, mějte na paměti, že Transaction Connect (francouzská společnost se sídlem 86, rue du faubourg Samotný St Denis 75010 Paris, registrovaná v obchodním a obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 822 619 185) je nezávislým správcem vašich osobních údajů pro účely vracení peněz/plateb cashback a s ním související aspekty. Pro upřesnění uvádíme jak my tak Transaction Connect, že jsme samostatně odpovědní za zpracování vašich osobních údajů pro účely sbírání věrnostních bodů.
Kliknutím na tento odkaz zde najdete další informace o zpracování Vašich osobních údajů společností Transaction Connect včetně vašich práv jakožto subjektu údajů.
Vezměte prosím na vědomí, že v žádném případě nejsme odpovědní za zpracování osobních údajů ze strany společnosti Transaction Connect, která jedná jako nezávislý správce údajů. Jakékoli nároky nebo požadavky vztahující se ke zpracování ze strany Transaction Connect budou přesměrovány přímo na společnost Transaction Connect a bude se řídit jejich zásadami ochrany osobních údajů zde a jejich podmínkami použití zde, které si budete muset přečíst a přijmout, než se přihlásíte ke sbírání věrnostních bodů.
Jakmile aktivujete Sbírání věrnostních bodů, obdržíme my a Transaction Connect (Správci údajů) potvrzení a příslušné informace týkající se nákupu / nákupů způsobilých pro sbírání věrnostních bodů (částka, datum a prodejna nákupu), aby mohli Správci údajů spravovat a připisovat na účet Vaše věrnostní body, abyste jich mohli využívat v rámci sbírky věrnostních bodů. Za žádných okolností nebudeme mít přístup k jakýmkoli informacím týkajícím se vašich bankovních účtů, kreditních karet nebo jakýchkoli osobních údajů finanční povahy a ani nebudeme jejich příjemcem.

3.5 Poznámka k RFID čipům
Abyste mohli využívat výhody našeho Programu věrnostní karty, např. abyste mohli využívat námi nabízené Služby, používáme RFID čip, který je integrovaný do věrnostní karty. Členové věrnostního programu mohou používat RFID čip k zaregistrování u zúčastněných nákupních center a využívat jejich Služby.
RFID technologie je založena na čipech, které přenášejí informace prostřednictvím bez-drátového přenášení signálů. Přenos není navenek identifikovatelný. Čip je integrován do věrnostní karty. Čtecí zařízení vysílá rádiové signály přes přednastavenou frekvenci, která je zachycena RFID čipem. Data uložená na čipu jsou poté přenášena do čtecího zařízení.
RFID čip obsahuje jedinečné identifikační číslo (UID), které se liší od členského čísla. UID jsou zpracovány výhradně Místním správcem údajů. Samotné údaje uložené na RFID čipu neodhalují totožnost držitele karty. Aby členové mohli využívat naše Služby, je nám UID uložené na RFID čipu předáváno. Použité Služby jsou párovány v naši databázi a pomocí UID jsou přenášeny do RFID čtečky. Žádné jiné osobní údaje nejsou přenášeny. RFID čip není používán pro jakýkoliv jiný důvod než je výše uvedený účel.
Ztráta nebo zničení věrnostních karet nebo čipů nám musí být bezprodleně oznámena. Na základě tohoto oznámení bezprodleně zablokujeme členské číslo uložené na RFID čipu pro využití Programu věrnostní karty a vydáme novou členskou kartu s novým UID.
3.6 Informace o čárových kódech
Abyste mohli využívat výhody našeho Programu věrnostní karty, byla věrnostní karta opatřena čárovým kódem. Čárový kód je skenován u zúčastněných obchodů za účelem autentizace, např. pro získání slev. Nájemce v příslušném obchodním centru uvidí na svých displejích, že věrnostní karta je aktivní a že určité výhody mohou být poskytnuty. K nájemcům nejsou předávaný žádné osobní údaje. Scanner čárových kódů nás infor-muje, že věrnostní karta byla použita. V kombinaci s umístěním scanneru můžeme určit, kde byla věrnostní karta uplatněna. Žádné další informace nepřijímáme, např. jaké vý-robky byly zakoupeny, za jakou cenu a zda byla poskytnuta sleva).
3.7 Zabezpečení dat
Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je naší prioritou. Jestliže jako registrovaný uživatel dostanete jakékoliv heslo, měli byste ho udržovat v tajnosti, omezit přístup ke svému počítači nebo mobilnímu zařízení, a po použití Služeb se odhlásit. Další informace o Vaší odpovědnosti při užívání Služeb naleznete na adrese https://cz.westfield.com/chodov
Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, po-škozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím Internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.
Správci uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, která zaručuje především adekvátní bezpečnostní opatření. CENTRUM CHODOV, a.s. je správcem odpovědným za soulad s Vašimi požadavky, vůči kterému můžete uplatňovat všechna Vaše práva, která máte v souvislosti s naším zpracováváním Vašich osobních údajů.

4.    Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)
4.1 Jak sdílíme a předáváme Vaše osobní údaje
Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím Služeb, sdílíme takto:
4.1.1 Sdílení se třetími stranami
Vaše osobní údaje můžeme sdílet:
•    s jakýmikoli společnostmi patřícími ke stejné skupině jako my, abychom vyvíjeli a zkoušeli nové služby a funkce;
•    anonymním způsobem, kdy již není možné Vás identifikovat, s partnerskými značkami působícími v našem nákupním centru, abychom jim umožnili doručovat propagační materiály, o nichž si myslí, že by Vás mohly zajímat;
•    s našimi reklamními a marketingovými partnery – údaje jsou anonymizovány tak, že Vás není možné identifikovat;
•    s našimi poskytovateli služeb, jak je uvedeno v odstavci 3.3 výše;
•    při odpovědích na žádosti nebo rozhodnutí správních nebo dohledových úřadů, na základě rozhodnutí soudu, v souvislosti s předvoláním nebo soudním řízením, je-li to potřebné ke splnění povinností vyplývajících z pří-slušných právních předpisů;
•    s jakýmikoli nabyvateli, jsou-li osobní údaje předávány v rámci prodeje nebo jiného převodu našeho majetku nebo jeho části jiné  společnosti.
4.1.2 Sdílení s osobami, které vyberete Vy
•    Sdílení s jinými uživateli Služeb. Jakékoli údaje nebo obsah, který dobro-volně zpřístupníte prostřednictvím naší mobilní aplikace nebo webových stránek Služeb, jsou dostupné všem uživatelům Služeb. Takové Služby Vám rovněž umožňují sdílet celý Váš obsah a osobní údaje nebo jejich část s Vámi vybranými uživateli z Vašeho seznamu kontaktů tak, že změníte na-stavení sdílení ve Službách.
•    Sdílení se sociálními sítěmi. Jestliže se rozhodnete přistupovat ke Službám s použitím Vašeho účtu zřízeného u sociální sítě (tj. Facebook, Google nebo Twitter) nebo kliknete na jedno z vložených tlačítek nebo propojení sociálních sítí (např. tlačítko „Like” na Facebooku nebo tlačítko „+” na Googlu), které je k dispozici prostřednictvím Služeb, budete sdílet Váš obsah a osob-ní údaje s příslušnými sociálními sítěmi. Berete na vědomí, že takové informace mohou být zveřejněny na Vaší sociální síti pod Vaším účtem u této sociální sítě. Berete na vědomí a souhlasíte, že používání Vašich osobních údajů sociálními sítěmi, včetně údajů sdílených se sociálními sítěmi prostřednictvím Služeb, se řídí vlastními zásadami ochrany soukromí těchto so-ciálních sítí. Jestliže nechcete, aby o Vás sociální sítě shromažďovaly informace, prostudujte si zásady ochrany soukromí příslušné sociální sítě a/nebo se odhlaste z příslušné sociální sítě předtím, než použijete naše Služby.
4.2 Převod osobních údajů v případě změny vlastnictví
Vyhrazujeme si právo převést Vaše osobní údaje, pokud bude skupina Unibail-Rodamco zapojena do fúze, akvizice, zrušení nebo prodeje obchodního centra, kde jste zaregistrován/a jako člen věrnostního programu. Budete in-formován/a, pokud budou v důsledku fúze, akvizice, zrušení nebo prodeje obchodního centra Vaše údaje převedeny na jiný subjekt.
5.    Doba uchovávání údajů
Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám poskytl/a pro tyto účely po dobu, kdy využíváte našich Služeb.
Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou automaticky smazány nebo zablokovány pro další použití, pokud jste nevyužívali našich služeb v Programu věrnostní karty po více než pět (5) let (poslední kontakt s Vámi nebo poslední využití služeb z Vaší stra-ny).
6.    Vaše práva jako subjektu údajů
Pokud uplatníte jakékoliv Vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly Vaše údaje poskytnuty podle článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.
Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte prosím CENTRUM CHODOV, a.s. Budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste poskytli při registraci, což je nutné pro ověření, zda byl požadavek zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, ale vyhrazujeme si právo prodloužit tuto lhůtu o dva měsíce. V každém případě Vás budeme informovat do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, zda jsme se rozhodli prodloužit dobu na odpověď.
6.1    Co můžete požadovat
V souladu s platným právem, a jak je dále podrobněji uvedeno, máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaných námi, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos Vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), a také právo požadovat omezení našeho zpracování.
6.2    Oprava Vašich osobních údajů
Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. Prostřednictvím Vašeho nastavení Služeb můžete aktualizovat své údaje na účtu, měnit nastavení profilu, přihlásit se k odběru sdělení, která od nás dostáváte, nebo se z odběru odhlásit, a nastavit své preference Služeb, včetně funkcí umožňujících zjištění polohy.
Upozorňujeme Vás, že chcete-li omezit nebo změnit přístup k Vašim osobním údajům nebo jejich sdílení se sociálními sítěmi, musíte změnit nastavení v dané sociální síti.
Pokud si objednáte naše služby písemnou formou, kontaktujte prosím kvůli opravě Vašich osobních údajů výše uvedené (článek 2) Správce údajů prostřednictvím písemného formuláře nebo prostřednictvím emailu.
6.3    Přesnost vašich osobních údajů
Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.
Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, a nejste schopni aktualizovat Vaše osobní údaje podle článku 6.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete o aktualizaci Vašich osobních údajů požádat nás. Ověříme Vaši identitu a Vaše osobní údaje zaktualizujeme.
6.4    Vymazání Vašich osobních údajů
Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro poskytování Služeb. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas, nebo pokud to bude vyžadovat zákon.
6.5    Omezení zpracování
Pokud nás požádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme pokračovat ve zpracovávání Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.
6.6    souhlas s přímým marketingem
Pokud si již nepřejete nadále dostávat přímé marketingové obchodní informace, můžete nás požádat, abychom přestali využívat Vaše osobní údaje pro tyto účely, a my tak bez zbytečného odkladu učiníme. V takovém případě již nebudete moci využívat výhod některých z našich Služeb nebo specifických funkcí, pro které je tato kategorie zpracování zásadní (tj. dostávání (personalizovaných) marketingových a propagačních materiálů).
Pokud odvoláte pouze Váš zvláštní souhlas s dostáváním obchodních informací, nebudete dostávat žádné obchodní informace třetích stran, které nesouvisí s věrnostním programem. Upozorňujeme, že budete dostávat pouze obchodní informace o věrnost-ním programu včetně akcí a nabídek Nákupního centra, což je zásadní součástí Programu věrnostní karty.
6.7    Souhlas s obdržením nabídek a informací věrnostního programu
Pokud si již nepřejete nadále dostávat informace věrnostního programu, můžete nás požádat, abychom přestali využívat Vaše osobní údaje pro tyto účely, a my tak bez zbytečného odkladu učiníme. V takovém případě již nebudete moci využívat výhod některých z našich Služeb nebo specifických funkcí, pro které je tato kategorie zpracování zásadní.
6.8    Přenositelnost Vašich osobních údajů
Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud nás oslovíte s takovým požadavkem, poskytneme Vám Vaše osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu co nejdříve po obdržení Vašeho požadavku. Pokud to budete požadovat, zašleme Vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.
6.9    Odvolání Vašeho souhlasu
Pokud si již nepřejete nadále dostávat sdělení, prosím podívejte se na odst. 6.6 a/nebo 6.7. Pokud se nadále nechcete účastnit Programu věrnostní karty a/nebo nechcete na-dále používat Aplikaci, můžete kdykoliv udělený souhlas odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte prosím Správce údajů prostřednictvím emailu nebo na informačním stánku v nákupním centru. Vaše osobní údaje zablokujeme proti jakémukoliv dalšímu zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě Vašeho dříve uděleného souhlasu.

Upozorňujeme Vás, že není možné využívat Služby v Programu věrnostní karty nebo část těchto Služeb, pokud Váš souhlas odvoláte.

Naše další služby, jako například „Smart Park“ a „In & Out”, můžete deaktivovat v nastavení Aplikace. V tomto případě není nutné samostatné odvolání souhlasu.

Pokud odvoláte Váš souhlas nebo deaktivujete vaše nastavení v Aplikaci, služby, pro které souhlas nebyl odvolán, mohou být nadále využívány.
6.10    Stížnost u úřadu pro ochranu údajů
Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
6.11    Právo stanovit pokyny ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji po Vaši smrti
Vezměte prosím na vědomí, že máte právo stanovit pokyny ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji po Vaši smrti.
7. Poskytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, přičemž jste k tomu dal/a souhlas bě-hem registrace a v rámci smluvního požadavku na využití Služeb. Pokud nám Vaše osobní údaje neposkytnete, nemusíte mít přístup ke všem funkcím Služeb a/nebo ne-budete moct všechny funkce Služeb využívat (jako např. slevy na míru, volby a preference). Poskytnutím Vašich osobních údajů můžete také využívat výhod všech funkcí Služeb a nabídek přizpůsobených Vašim potřebám, které Vám průběžně budeme zasílat, a také přispět ke zlepšení našich služeb a dalšího rozboru Vašich údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
8. Automatické rozhodování / profilování
V současné chvíli neexistuje žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Budeme Vám poskytovat specifické nabídky založené na vašich individuálních osobních údajích a analýze Vašeho uživatelského chování.
9. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím Služeb. Pokud provedeme změny, které budeme považovat za zásadní a které budou vyžadovat udělení Vašeho souhlasu v souladu s platným právem, budeme Vás informovat prostřednictvím Služeb a případně si Váš souhlas vyžádáme.

V20180427